demiryolu_ust

Tüm UIC Gerilimleri için Enerji Besleme Test Ünitesi

Bu test ünitesi, (uzunyol hat trenleri, banliyö, metro veya tramvay gibi) demiryolu araçlarında kullanılan statik konvertörler, yardımcı devre besleme üniteleri, akü şarj cihazları, HVAC sistemler gibi birimlerin üretim aşamasındayken testlerinin yapılabilmesi için gereken besleme kaynağını sağlar. Bu gerilimler UIC standar- dında belirtilen maksimum minimum değerlere ayarlanarak 100 kW’a kadar güç sağlanır ve bu gerilimler elde edilir.

Tüm UIC Gerilimleri için Enerji Besleme Test Ünitesi_tablo

• Giriş gerilimi: 3 x 380V 50Hz ile beslenecek.

• Çıkış gücü: 80kW

• Çıkış gerilimleri (UIC 550’de tanımlı tüm gerilimler
(fn:22 Hz hariç).

• Çıkış rıpıl faktör en çok %2.2’dir.
• Cihaz AC nominal çıkışların (1kV-1.5kV 50Hz, 1kV 16.67 Hz
alt ve üst sınırlarında da (700V-1250V, 900-2050) dahil olmak üzere voltaj THD %10’dan küçüktür. (yük rezistif ve 8 kVA dan büyük). Nominal AC çıkışlarda voltaj THD %4’dan küçüktür. (yük rezistif ve 8 kVA dan büyük).
• Cihaz operatör panel üzerinden otomatik olarak kontrol edilir.
• Çıkış açık çevrim.
• Çıkış gerilim aralığı bir potansiyel metre veya dijital olarak
operatör panel üzerinden kontrol edilir.
• Çıkış gerilim ve akımı, frekansı operatör panel üzerinden
takip edilir.
• Çıkışın akım, gerilim ve frekans değerleri gibi değerler bir
PC yazılımı üzerinden de gösterilir.
• Bu değerler zamana bağlı grafik olarak kayıt altına alınır.

MEDEL TREN KATALOG 2016.indd

Özellikler
• Tam otomatik kontrol
• HMI üzerinden tam otomatik devreye alabilme
• Enerjisiz ekipman test kontrolü
• Manuel ya da otomatik olarak test yapabilme
• Tüm giriş / çıkış için gerilim ve akım bilgilerini görebilme
• Çalışma durum bilgilerini, besleme kaynağı cihazı üzerinden
harici panel üzerinden de görebilme
• Besleme kaynağının çıkış gerilimini nominal çıkış için
+30% -25% aralıklarında değiştirebilme
• Direkt olarak şebekeden çalıştırabilme ( bu modda çıkış
gerilimi ayarlanamaz) ya da besleme kaynağı cihazından çalıştırabilme

MEDEL TREN KATALOG 2016.indd

Uyarılar / Alarmlar
• Çalışma sırasında sesli ve görsel uyarı • Besleme var
• Çıkış aktif
• Aşırı akım
• Aşırı gerilim
• Süreli yüksek akım • Yüksek gerilim
• Düşük gerilim